Rätt läxhjälp

Posted by Admin on June 05, 2013
Uncategorized

Det är svårare för vissa elever att ta in kunskap än vad det är för andra. På SKL kan man hitta jämförelser mellan olika grundskolor och resultat. En del barn och ungdomar kan behöva extra läxhjälp, testa till exempel företagetStudybuddy både under skoltid men också extrahjälp vid sidan om skolan. Det finns många olika företag som erbjuder läxhjälp men vilket av dem ska man välja? Det är viktigt att välja ett företag som man som förälder kan lita på men också ett företag som hittar en lärare som ungdomen eller eleven kommer att känna sig trygg med och kunna lära sig av.
För att alla elever ska kunna tillgodogöra sig undervisningen på bästa möjliga sätt så är en av de viktigaste faktorerna för lyckad läxhjälp den sociala delen. Elevens ska inte vara bästa kompis med sin lärare men det är viktigt att de kommer bra överens. Det är viktigt att företaget som matchar studenten och läraren lägger stor vikt vid just matchningen så att det kommer att bli ett bra samarbete dem emellan. Företaget bör ta reda på vilken typ av lärare eleven och elevens föräldrar vill ha, elevens personlighet och eventuella fritidsintressen för att hitta en lärare som skulle kunna passa eleven.
Eftersom alla ungdomar är olika är det viktigt att de får individanpassad läxhjälp. Den lärare som eleven får måste arbeta och lära ut på elevens villkor. Eleven ska få en lärare som utgår från elevens förkunskaper och målsättningar. Alla ungdomar kan lära sig men de kanske behöver lite hjälp på traven och desto bättre förutsättningar med en bra lärare desto mer kvalitativ blir läxhjälpen.

No comments yet.

Leave a comment

WP_Big_City