Företag

Lägg ut IT:n på en partner – gör det inte själv

Posted by blogadmin on August 06, 2014
Företag / 1 Comment

Få hjälp med IT-drift på ditt företag

Att ha en fungerande och pålitlig IT-drift blir allt viktigare i takt med att digitaliseringen i samhället ökar. För många företag upptar IT-drift idag en stor del av företagets resurser och personal. Många måste ha ett flertal tekniker anställda för att se till att nätverket fungerar som det ska och hela tiden utvecklas. Detta är något som i dagsläget egentligen är ganska onödigt, eftersom det finns flera specialister på området som kan ta hand om hela företagets IT-drift. Det finns många fördelar med att skaffa extern hjälp när det gäller IT och nätverksteknik. För stora och medelstora företag har det under de senaste åren varit en självklarhet att outsourca IT-driften till en extern aktör, eftersom det kan vara svårt att ha intern expertis redo att utföra det arbete som krävs för underhåll. Idag så kan även mindre företags IT-kostnader bli väldigt höga och att ha egen IT-personal kan kosta en hel del pengar. Av denna anledning väljer numera även många småföretag att outsourca driften av IT och nätverksteknik.

 

Leder till sänkta kostnader

Den huvudsakliga anledningen till att så många outsourcar IT-driften till någon annan är att det ofta leder till sänka kostnader. Man slipper anställa IT-personal utan kan helt och hållet förlita sig på experterna. Man har på detta sätt också möjlighet att utveckla sitt nätverk eftersom man har tillgång till kompetens som annars hade varit svår att få tag på. Att ha tillgång till intern IT-kompetens är något som kräver en hel del resurser. Genom att outsourca får man också garantier för att allting fungerar. Det är i många fall mycket enkelt att ta fram ett så kallat SLA, Service Level Agreement, med ett utomstående bolag som har IT-drift som sitt huvudsakliga kompetensområde.

Slutsats

Det är onödigt att utföra arbete som ligger för långt ifrån kärnkompetenserna i företaget. Fokus på verksamheten.

Techföretag

Posted by blogadmin on March 30, 2014
Företag, Samhället / No Comments

Snubblade över denna länk om de mest intressanta startupsen i USA.

Som en person som älskar samhället är startupen Fiscalnote – som ska ta offentlig data till ett tillgängligt format. Skulle gärna se en motsvarande variant för Sverige…

Toppen!